W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły w naszej Polityce Cookies.

Kontakt


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.


al. Pokoju 81,
31-564 Kraków

tel.  +48 12 646-55-33
fax  +48 12 644-55-10

e-mail: mpec@mpec.krakow.pl

NIP:      675-000-12-02

REGON:  350653461


Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo

  Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Rębiś -Mentel, mpec@mpec.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 646 55 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba główna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (MPEC) zlokalizowana jest w jednym budynku przy al. Jana Pawła II 188.  
2. Do budynku, w którym MPEC ma siedzibę prowadzi jedno wejście do al. Jana Pawła II 188. do którego wjazd jest możliwy specjalnie wyznaczonym wejściem dla osób niepełnosprawnych. 
3. Przed budynkiem, wyznaczone jest odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
4. Dziennik  Podawczy MPEC znajduje się na parterze budynku. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
5. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta na parterze po lewej stronie od wejścia. 
7. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiadom znajomego