W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły w naszej Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie załączniki posiadają informacje na temat wielkości,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

    Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Rebiś - Mentel. Kontakt: mpec@mpec.krakow.pl, tel. 12 646 55 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie odpowiada Justyna Rebiś - Mentel, mpec@mpec.krakow.pl, tel.12 646 55 21.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba główna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (MPEC) zlokalizowana jest w jednym budynku przy al. Pokoju 81.

2. Do budynku, w którym MPEC ma siedzibę prowadzą dwa wejścia, Jedno bezpośrednio od al. Pokoju 81, gdzie znajduje się bramka ogrodzeniowa. Drugie od strony ul. Centralnej, do którego wjazd jest możliwy na parking dla klientów. Przy bramie wyjazdowej wewnątrz parkingu zamontowana jest pętla indukcyjna.

3. Przed budynkiem, wyznaczone są bezpłatne miejsca parkingowe.

4. Dziennik Podawczy i Biuro Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku, można tam wejść bezpośrednio od al. Pokoju. Możliwy również jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami od ul. Centralnej, gdzie znajduje wejście główne oraz parking. Na portierni, do której prowadzi główne wejście od ul. Centralnej,  można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

5. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku są windy.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

nie dotyczy

Powiadom znajomego