Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że 02.01.2024 r. będzie dniem wolnym od pracy w MPEC S.A. w Krakowie, w zamian za święto 06.12.2024 r., które przypada w sobotę.
Jednocześnie MPEC S.A. zapewnia, że w tym dniu będą pracować służby techniczne niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy systemu ciepłowniczego.
Do Państwa dyspozycji pozostają całodobowe telefony 993 oraz 12 644 18 72.


Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw zamieszczono w zakładkach takich jak:
Dziennik podawczy 
Biuro Obsługi Klienta 
Reklamacje

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie odbywa się tylko i wyłącznie przez zakładkę KARIERA na naszej stronie internetowej (dostępna bezpośrednio pod linkiem: http://www.mpec.krakow.pl/kariera#slide).
Dokumenty aplikacyjne złożone inną drogą niż opisana powyżej (przesłane mailem, złożone na Dziennik Podawczy MPEC S.A., przesłane pocztą, dostarczone bezpośrednio do MPEC S.A.) zostaną natychmiast usunięte / zniszczone.